Sørsamisk ordbok

På engelsk In English På finsk Suomeksi På russisk По-русски På samisk Sámegillii

Voestes digibaakoeh - sørsamisk-norsk ordbok

Voestes digibaakoeh er ei sørsamisk-norsk elektronisk ordbok. Ordboka kan du installere på di eiga datamaskin.

Innholdet i ordboka

Ordboka byggjer på ordlistematerialet utarbeida av Albert Jåma og Tove Brustad som finst på Hemnes Samiske Forening sine nettsider. I tillegg er dei vanlegaste orda frå sørsamiske tekstar lagt til, særlig fra lærebøker, og om lag 1000 sørsamiske stedsnavn er henta frå Statens Kartverk og det svenske Sametingets internettsider. Alle verba i Verbh! er lagt inn.

I alt inneheld ordboka 11.000 lemma, men i tillegg er dei fleste ordforma av orda med. Det vil seie at ordboka kjenner att bøygde ord også. Til verb, substantiv, talord, pronomen og adjektiv er det nøkkelformer (viktige bøygde former), til hjelp for brukarane.

Kjeldekoden til ordboka er fritt tilgjengeleg, og vi tek gjerne i mot oppdateringar eller forslag om samarbeid for å byggja ut ordboka.

Her er bilete av ordboka, for Mac og Windows:

Macdict StarDict